De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het vierde kwartaal van 2022 456 miljard euro, een stijging van 12,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

In het vierde kwartaal van 2022 zien we de grootste omzetstijgingen t.o.v. dezelfde periode van 2021 in de sectoren “kunst, amusement en recreatie” en in de horeca, de stijging van de omzet bedraagt er respectievelijk 29% en 24%. Deze stijgingen zijn uiteraard het gevolg van het feit dat in die sectoren de bedrijven in het vierde kwartaal van 2021 nog kampten met inperkende maatregelen t.g.v de Covid-19-crisis (er gold een sluitingsuur in de horeca en er waren nog beperkingen op het aantal toeschouwers die toegelaten werden op events). In het vierde kwartaal van 2022 daarentegen waren de bedrijven in die sectoren opnieuw volledig actief.

In alle andere economische sectoren op twee na noteren we omzetstijgingen in het vierde kwartaal van 2022 t.o.v. dezelfde periode van 2021 tussen de 3% en 17%. Deze stijgingen zijn het gevolg van enerzijds een toename van de activiteit en anderzijds van de inflatie (stijging van de afzetprijzen).

De resultaten voor het vierde kwartaal van 2022 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Bron: StatBel