De openbaarmaking van niet-financiële informatie door ondernemingen verandert met de inwerkingtreding van richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD).

De nieuwe richtlijn moderniseert en versterkt de regels over de sociale en milieu-informatie die ondernemingen moeten rapporteren. Zo verplicht die richtlijn sommige bedrijven om in hun jaarverslag informatie op te nemen over:

  • risico’s en kansen die voortvloeien uit sociale en milieukwesties;
  • de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu.

Concreet gezien moeten bedrijven rapporteren over hoe hun businessmodel hun duurzaamheid beïnvloedt en hoe externe duurzaamheidsfactoren (zoals klimaatverandering of mensenrechtenkwesties) hun activiteiten beïnvloeden. Hierdoor zijn beleggers en andere stakeholders beter geïnformeerd om beslissingen over duurzaamheidskwesties met kennis van zaken te kunnen nemen. 

De eerste ondernemingen moeten de nieuwe regels in het boekjaar 2024 voor het eerst toepassen. Welke bedrijven zijn hierbij betrokken? Welke duurzaamheidsinformatie moeten zij bekendmaken? Wat is het tijdschema voor de uitvoering van deze verplichting? Lees hier meer over de verplichting om duurzaamheidsinformatie bekend te maken.

Bron: FOD Economie