China is ‘s werelds grootste fabrikant en exporteur van ICT-goederen geworden. Het huisvest ook verscheidene internationaal bekende digitale innovators, zoals Alibaba, Tencent en Huawei. Uit een nader onderzoek blijkt dat de ICT-sector in China die van de meeste geavanceerde economieën snel bijbeent, maar nog niet tot de mondiale voorlopers behoort. We bespreken twee gevalsanalyses om China’s gemengd succes bij de ontwikkeling van een sterke digitale economie te illustreren. Enerzijds is China duidelijk een voorloper in het verlenen van digitale financiële diensten (digitale portemonnees, BigTech-krediet) en de ontwikkeling van een digitale centralebankvaluta (digitale renminbi of e-CNY). Anderzijds beheerst China nog niet de speerpunttechnologieën die nodig zijn om de meest geavanceerde halfgeleiders te produceren, waardoor het afhankelijk blijft van buitenlandse leveranciers van zulke kritieke technologieën.

China heeft grote ambities om de belangrijkste (digitale) innovator ter wereld te worden en is ervan overtuigd dat het de race kan winnen met zijn unieke benadering van het industrieel beleid. Omdat ze zich bewust is van het strategische belang van de digitale economie, tracht de Chinese overheid hierover in toenemende mate controle uit te oefenen. De VS en de EU staan echter vijandig tegenover sommige van China’s plannen en beleidsmaatregelen. Dat zet hen ertoe aan tegenmaatregelen te nemen, zoals de invoering van mechanismen voor de doorlichting van investeringen en, voor de VS, ook beperkingen op de uitvoer van gevoelige technologieën naar China. Daarnaast hebben zowel de VS als de EU hun eigen digitale en technologische ambities aangescherpt.

Lees het hele artikel op de website van de NBB

Bron: Nationale Bank van België