Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de handelsrechtbank. Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

 

Bovendien werkten veel ondernemingsrechtbanken en griffies door de Covid-19-crisis met een verminderde capaciteit en beperkten ze hun activiteiten tot 18 mei. Sindsdien hebben ze over het algemeen geleidelijk hun activiteiten heropgestart. Bijgevolg mogen de actuele cijfers niet als een betrouwbare graadmeter voor de reële economische toestand beschouwd worden.

 

Daarnaast werd er een koninklijk besluit gepubliceerd in het Staatsblad op 24/04/2020 dat resulteerde in de bevriezing van de faillissementsprocedure voor de rechtbanken. Het doel van dit besluit is om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de Covid-19-crisis (Koninklijk besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis). Dit moratorium, dat oorspronkelijk liep tot 17 mei, werd ondertussen verlengd tot 17 juni 2020.

 

Deze elementen hebben een grote impact op de cijfers die Statbel toch besloten heeft te publiceren.

 

Zo werden er in mei 2020 270 bedrijven failliet verklaard in België.

 

De faillissementen die in mei werden geregistreerd, leidden tot 418 verloren banen: 190 voltijdse banen, 109 deeltijdse banen en 119 loontrekkende werkgevers.

 

Dit zijn de sectoren met het grootste aantal faillissementen in mei: 81 faillissementen in de transportsector, 63 in de handel, 58 in de bouwnijverheid en 53 in de horeca.

 

Op gewestelijk niveau waren er 175 faillissementen in Vlaanderen, 69 in Wallonië en 26 in Brussel