Belgische economie zwaarder getroffen dan buurlanden, zo blijkt uit Economic Update van Atradius

Namen, 6 juli 2020 – Kredietverzekeraar Atradius verwacht dat de Belgische economie zwaarder getroffen zal worden dan zijn buurlanden en in 2020 met maar liefst 8.9% zal krimpen. Dat blijkt uit de nieuwe Economic Update die de kredietverzekeraar vandaag publiceerde en waarin hij de verwachtingen voor 2020 bijstelt na de uitbraak van het coronavirus. Opmerkelijk genoeg ligt de toename van het aantal faillissementen in België dan weer gevoelig lager dan in de ons omringende landen. De reden hiervoor is de omvangrijke fiscale injectie van de Belgische overheid.

Coronacrisis doet Belgische economie twee keer harder inkrimpen dan Nederlandse

Met een plaats in de top 10 van het hoogste dodental ter wereld, is België de afgelopen maanden enorm zwaar getroffen door het coronavirus. Ook de economische repercussies op de Belgische economie zullen navenant zijn, voorspelt kredietverzekeraar Atradius in zijn nieuwste Economic Update. Zo verwacht Atradius dat de BBP-groei van België voor het volledige jaar 2020 daalt met 8.9%. In 2019 groeide de Belgische economie nog met 1.4%.

In vergelijking met onze buurlanden wordt de Belgische economie bijzonder zwaar getroffen. Onze economie zal twee keer harder inkrimpen dan de Nederlandse economie (-4,4%) en ook in Duitsland (-5.4%) zal de groei van het BBP minder hard getroffen worden dan bij ons. In de volledige Eurozone krimpt de economie met 7.6%. Opvallend: ondanks de beperkte lockdownmaatregelen die Zweden genomen heeft ter bescherming van zijn economie, zal het BBP daar naar verwachting even zwaar getroffen worden als de Nederlandse (-4.7%).

“België wordt – als exportland – zwaarder getroffen dan de buurlanden”, ziet Christophe Cherry, Managing Director België en Luxemburg van Atradius. “De totale Belgische export werd in 2019 geraamd op 397 miljard euro. Door de coronacrisis verwachten we een daling in die export van maar liefst 14.1%. Bovendien geven veel exportbedrijven ook aan dat ze hun uitvoer enorm hebben zien terugvallen. Hier zal de Belgische economie de komende jaren zwaar door getroffen worden, want ook in 2021 verwachten we dat de export zich nog niet volledig zal kunnen herstellen.”

Belgische faillissementen stijgen in 2020 met 19%

De impact van de coronacrisis op onze economie vertaalt zich ook in een toename van het aantal faillissementen. In België verwacht Atradius een groei van 19%. Daarmee doet België het beter dan de gemiddelde verwachte stijging in faillissementen wereldwijd (29%). Ter vergelijking: in Spanje en Nederland, waar bedrijfsfaillissementen zeer gevoelig zijn aan BBP-schommelingen, zal het aantal faillissementen sterker toenemen (Spanje: 70%, Nederland: 65%). Als gevolg van de coronacrisis zal ook de werkloosheidsgraad in België een sprong maken en het aantal jobs inkrimpen, wat zijn effect zal hebben op de groei van de lonen.

“De verwachte faillissementen zijn historisch nauw verbonden aan de veranderingen in het BBP”, verduidelijkt Christophe Cherry van Atradius België. “Binnen deze trend zouden het aantal Belgische faillissementen normaal gezien veel hoger liggen, maar dankzij de omvangrijke fiscale injectie van de Belgische overheid zullen veel Belgische bedrijven toch overeind kunnen blijven. We verwachten dat er een kwart minder coronafaillissementen zullen zijn in 2020 dankzij die injectie. Tegelijk dreigen specifieke sectoren, zoals de auto-industrie en de textielsector, zwaar getroffen te worden.”

“Tweede lockdown is doodsteek voor Belgische economie”

De verdere economische gevolgen zullen dit jaar sterk afhankelijk zijn van de sterkte van het virus, de intensiteit en effectiviteit van de lockdownmaatregelen en de mate van verstoring van de supply chain in het verdere jaar. De lockdown-maatregelen hebben namelijk een negatief effect op bevoorradingsketens, industriële output, grondstofprijzen en consumentenuitgaven. Als er geen tweede lockdown komt, zal de Belgische– en wereldeconomie stilaan kunnen herstellen in de tweede helft van het jaar en 2021, verwacht Atradius.

“In het best-case scenario verwachten we dat het BBP in 2021 opnieuw zal groeien met 7,7% en de economie zo toch zal kunnen starten met zijn herstel”, ziet Christophe Cherry van Atradius België. “Net als in onze buurlanden verwachten we dat onze economie in 2021 zo goed als volledig zal kunnen herstellen. We moeten er met zijn allen wel naar streven om het virus proactief in te dammen en een tweede lockdown te vermijden, want die kan de doodsteek zijn voor de Belgische economie.”

Bron: Atradius