Gedurende de maand juli 2015 gingen in België in totaal 557 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in juli bedraagt 1.260; 675 voltijdse werknemers, 363 deeltijdse werknemers en 222 loontrekkende werkgevers verloren hun job. Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5263, een daling van 0,3% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 12,5%, in de bouwnijverheid was er een daling met 3,6%; in de handel was er een stijging met 2,7% en in de horeca waren er 1,1% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 1,1%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 4,7% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 8,0% en Brussel kent een stijging van 23,1%.

Bron: statbel.fgov.be