Vandaag heeft de Indexcommissie het indexcijfer van de consumptieprijzen voor januari 2022 goedgekeurd. Met de inflatiecijfers die nog hoger liggen dan de laatste vooruitzichten van het Federaal Planbureau ziet het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de situatie van kwaad naar erger gaan.

Volgens de laatste cijfers van het Belgische statistiekbureau (Statbel) kwam de consumptieprijsindex, die het algemeen prijspeil in België voor een gemiddelde referentiekorf van goederen en diensten meet, in januari 2022 uit op 118,32 (basis 2013 = 100). Dat wil zeggen dat de index in een maand tijd is gestegen met 2,2%, dat is meer dan de inflatiedoelstelling voor een volledig jaar. Op jaarbasis zou dat een inflatie van 7,6% betekenen (ten opzichte van eerdere projecties van 6,7%)!

Een dergelijk cijfer hebben we al bijna 40 jaar niet meer gezien! We moeten we terug naar augustus 1983, toen de inflatie opliep tot 7,9% op jaarbasis, om een vergelijkbaar inflatiepeil terug te vinden.

En ook de jaarstijgingen van de gezondheidsindex, die met name wordt gebruikt voor de indexering van de huurprijzen, en van de afgevlakte gezondheidsindex, die de basis vormt voor de indexering van de pensioenen, sociale uitkeringen en lonen, zijn aanzienlijk versneld tot respectievelijk 7,1% en 5,2%.

Als we de stijgingen van de afgevlakte gezondheidsindex van 2021 en 2022 optellen, lijkt het erop dat de lonen in totaal met 7 à 8% zullen worden geïndexeerd in de periode 2021-2022, dat komt neer op 4 overschrijdingen van de spilindex in amper 2 jaar. De loonkostenhandicap ten opzichte van onze belangrijkste handelspartners dreigt daardoor opnieuw op te lopen richting 14%, terwijl we er tussen 2015 en 2020 in geslaagd waren om die terug te dringen van 16% naar 10%”, geeft Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, mee.

“Met een inflatie die maand na maand stijgt, wordt de competitiviteit van onze bedrijven steeds meer in gevaar gebracht. Recente petities om de wet van ‘96 uit te hollen tonen aan dat we nog steeds niets geleerd hebben uit onze fouten in het verleden. Vier loonindexeringen in twee jaar tijd doen onze loonkostenhandicap t.o.v. onze belangrijkste handelspartners opnieuw aanzienlijk toenemen, wat gegarandeerd tot jobverlies zal leiden. Daarom opnieuw onze oproep tot overleg met regering en sociale partners met als boodschap: grijp nu in en voorkom, vooraleer we stinkende wonden moeten genezen”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Bron: VBO