Marketeer zoekt strategie te vaak in de spiegel 

“Echt iedereen zit op social media” of “Kabeltelevisie is zo passé”, de kans is groot dat die uitspraken bekend in de oren klinken. Maar klopt dat wel? BD myShopi, het grootste omni-channel activatieplatform in België, stelt vast dat de leefwereld van de gemiddelde marketeer enorm verschilt van die van de gemiddelde Belg. Uit de Consumer Connection Studie, een bevraging door marktonderzoeksbureau Profacts bij 1.334 Belgen in opdracht van BD myShopi en in nauwe samenwerking met UBA (Unie van Belgische Adverteerders) kan geconcludeerd worden dat reclamemakers hun strategie vaak in de spiegel zoeken. 94% van de Belgische marketeers gebruikt wekelijks sociale media en denkt daardoor dat voor de rest van de Belgen hetzelfde geldt. De realiteit toont echter dat de eigenlijke gebruikscijfers meer dan een kwart lager (69%) liggen.

Airbnb, Apple Watch of Uber, de Belg is nog niet helemaal mee

Wekelijks duiken er nieuwe diensten of producten op die ons leven gemakkelijk horen te maken. De Belg ziet door de bomen echter het bos niet meer, dat blijkt uit de Consumer Connection Studie in opdracht van BD myShopi. Als grootste omni-channel activatieplatform in België, gespecialiseerd in offline en digitale consumentenactivatie, stellen zij steeds vaker vast dat de leefwereld van marketeers – hun klanten – zeer verschillend is van die van de gemiddelde Belg. Waar het merendeel van de reclamemakers helemaal mee is met de laatste trends, is de impact bij de doorsnee Belg eerder gering. Zo worden diensten als bijvoorbeeld Uber (9%) en Airbnb (17%) in de realiteit maar door een beperkt deel van bevolking gebruikt. De grote winnaars zijn dan weer Spotify en Netflix waarvan kan gesteld worden dat ze aanslaan bij een breed en divers publiek: 1 op 3 gebruikt wel eens Spotify en bijna 4 op 10 Netflix.

Ook de laatste wearables en gadgets zijn nog niet doorgebroken bij het grote publiek. Zo is maar een zeer klein deel van de Belgische bevolking in het bezit van een VR bril (4%), smart watch (9%) of drone (6%). Simone Ruseler, Knowledge Manager UBA: “We zien dat marketeers op een andere manier door het leven gaan dan doorsnee consumenten. We hebben deze vragen voorgelegd aan marketeers en daaruit blijkt dat marketeers veel actiever deelnemen aan de laatste trends. Binnen die doelgroep zijn zaken als Uber (45%), Airbnb (66%) en smart watches (25%) veel couranter.”

Consument leest folders, marketeer zit online 

Niet enkel de levensstijl maar ook het mediagebruik van consumenten zou verbazing kunnen opwekken bij de Belgische marketeers. Bijna 7 op de 10 Belgen leest minstens wekelijks de krant. De helft daarvan verkiest daarvoor 5 op de 10 keer de papieren krant terwijl marketeers vaker de voorkeur geven aan digitaal nieuws. Ook televisiekijken doen marketeers en consumenten op een andere manier. Door de alomtegenwoordigheid van streaming- of on demanddiensten als Netflix, wordt vaak vergeten dat de Vlaming elke dag gemiddeld 2 uur en 50 minuten televisie kijkt*. De Consumer Connection Studie van BD myShopi & UBA geeft daarbovenop aan dat de doorsnee Belg vaker live of licht uitgesteld kijkt terwijl reclamemakers eerder naar on demand- of streamingdiensten grijpen. Waar marketeers 4 op de 10 keer voor streamingdiensten kiezen is dat bij de consumenten maar 2 op de 10 keer het geval.

Daarnaast toont de Consumer Connection Studie aan dat meer dan 9 op 10 Belgen folders leest. Voor vier op vijf Belgische folderlezers is dit zelfs een zo goed als wekelijkse activiteit van gemiddeld 20 minuten. Dat is niet het geval bij de Belgische marketingmedewerkers. Hoewel ongeveer evenveel marketeers folders (93%) lezen, doet amper 62% dit wekelijks en daarbovenop ook maar gedurende 10 minuten. Tim De Witte, CCO BD myShopi: “De levensstijl en het mediagedrag van de marketeer wijkt heel erg af van dat van de gemiddelde Belg. Opvallend is dat reclamemakers niet altijd inzien hoe de doelgroep zich gedraagt. Zo schatten ze zowel het sociale media- als het foldergebruik van de Belg niet altijd even correct in. Marketing professionals denken dat de Belg elke week ongeveer 14 minuten door folders bladert terwijl dat in de realiteit bijna 50% hoger ligt op 20 minuten per week”.

Marketeers leven in een hogere versnelling

Alles geven op het werk, vervolgens haasten naar de sportschool om ‘s avonds nog met vrienden bij te praten op café. Kortom: druk, druk, druk. De Belgische marketeers zijn over het algemeen niet enkel jonger, vrouwelijker en wonen vaker in stedelijke gebieden dan de doorsnee Belg, ze leven ook in een hogere versnelling. Zowel op het werk als in de vrije tijd gaan marketeers all in. Zo geeft 60% aan te willen doorgroeien tot de top van zijn of haar functie. Dat percentage ligt meer dan 20% hoger dan bij de doorsnee Belg (39%).

Kortom, marketeers leiden geen doorsnee leven. Waar meer dan 4 op de 5 marketeers (86%) maandelijks uit eten gaat of iets gaat drinken, is dat bij de consumenten maar 52%. Reclamemakers zijn niet enkel socialer, ze zijn ook sportiever: 60,5% gaat wekelijks sporten (versus 41,5%). Die tegenstelling is ook merkbaar in de vakantiebesteding. Terwijl 23% van de doorsnee Belgen het afgelopen jaar niet op vakantie ging, blijkt dat voor marketeers bijna ondenkbaar: amper 3% van de marketingmedewerkers bleef dit jaar in België. Meer zelfs: marketeers gaan vaker én verder op vakantie. 54% van de marketeers ging 2 à 3 keer op vakantie en dat tegenover 25% van de gemiddelde Belgen.

* CIM-cijfers van 2017 naar aanleiding van het rapport van Eurodata TV 

Bron: BD myShopi