Het aantal faillissementen in ons land is in de maand mei met +16,82% gestegen in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. In mei zijn 1035 bedrijven failliet verklaard. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van Graydon. Over de eerste vijf maanden van 2017 noteert Graydon 4.642 faillissementen in België, een stijging van +8,99% ten opzichte van 2016. Opnieuw zijn de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië enerzijds en Brussel anderzijds bijzonder groot.

“Helaas hebben we in de maand mei het hoogste aantal “meimaand” faillissementen ooit behaald. Ten opzichte van mei 2016 noteren we een toename van maar liefst +54,67%. Hierbij ligt het accent vooral op het Brussels geweest. Alleen al in Brussel werden er 331 faillissementen uitgesproken ” aldus Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon.

In mei noteert Graydon, in vergelijking met mei 2016, een minder uitgesproken stijging bij de andere gewesten. Zo steeg het Vlaamse gewest met +2,62% en het Waalse gewest met +4,67%. De grootste stijging ligt bij het Brusselse gewest met +36,82%.

Op provinciaal niveau blijven Oost-Vlaanderen (+29,09%) en Waals-Brabant (+31,54) pieken. Antwerpen blijft vrijwel gelijk met +0,58% en de provincies Limburg (-12%) en West-Vlaanderen (-19,9%) doen het goed.

Brusselse faillissementen lijken een inhaalbeweging te maken na een te rustig 2016

De vastgestelde stijgingen met betrekking tot de vijf eerste maanden van dit jaar gelden voor de drie Gewesten, maar de verschillen tussen de gewesten blijven groot.

Het Brusselse Hoofdstedelijke gewest blijft verder oplopen: we noteren nu ten opzichte van de eerste vijf maanden van verleden jaar een toename met + 36,82%. Wel is het zo dat 2016 een erg rustig jaar was voor dit gewest, waardoor er duidelijk sprake is van een inhaalbeweging.

Oost-Vlaanderen registreerde over de eerste vijf maanden van dit jaar 639 faillissementen. Een absoluut record en een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met +29,09%.

Waals-Brabant registreerde over de eerste vijf maanden van dit jaar 171 faillissementen en kent daarmee een stijging van +31,54%. Binnen de provincie Antwerpen noteren we 870 uitspraken over de eerste vijf maanden van het jaar en daarmee een zeer beperkte toename van +0,58%.

Limburg en West-Vlaanderen tonen de grootste daling

Beiden provincies tonen aan dat de daling niet voor heel België van toepassing is. In Limburg en West-Vlaanderen zien we juist een sterke daling van het aantal faillissementen. In Limburg (-12%) en in West-Vlaanderen (-19,9%%) zet de daling die we er de vorige maanden noteerden zich dan ook in mei gestaag voort.

Horeca leidt de ranking door stijging in het Brusselse en Waalse gewest’

Op sectorniveau zien we na vijf maanden in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2016 een stijging (67 cases meer of +7,6%) binnen de horeca, die met 963 faillissementen nog altijd de grootste faillissementenleverancier is. Bovendien wordt hiermee binnen de sector een absoluut record gevestigd.

Eric Van den Broele zegt hierover “Opvallend bij de horecafaillissementen is dat de stijging van zich al maanden volledig binnen het Waalse gewest concentreert (+25,01%). Sinds mei jongstleden zien we nu ook het Brusselse gewest in de rode zone: hier meten we ten opzichte van de eerste vijf maanden van verleden jaar een stijging met +13,6%. In Vlaanderen (-2,3%) zien we daarentegen een dalende trend.”

Graydon noteert daarnaast vooral stijgingen binnen de bouwnijverheid (766 faillissementen of +5,2%), de zakelijke dienstverlening (611 faillissementen of +20%) en de transportindustrie (197 faillissementen of +31,3%). Binnen de handel in auto’s en de garagehouders noteert Graydon 148 faillissementen of + 31%.

Binnen de sector van de kleinhandel is er sprake van 584 faillissementen of +3,7%. Deze stijging situeert zich volledig binnen het Brusselse Gewest (153 uitspraken of +35,4%) terwijl Vlaanderen (0%) en Wallonië (-6,3%) gelijke of betere cijfers noteren.

Bron: Graydon