Sinds 2019 voert het Verbond van Belgische Ondernemingen in samenwerking met AG en iVox de ‘Bridging The Future’-enquête uit om inzicht te krijgen in de verwachtingen van jongeren en werkgevers over een reeks onderwerpen, waaronder pensioenen en werkloosheid.

Uit de resultaten blijkt dat jongeren zich zorgen maken over hun toekomst. Bijna de helft (48%) gelooft zelfs niet dat de wettelijke pensioenen nog steeds door de staat zullen worden gefinancierd als zij met pensioen gaan. Wat werkloosheid betreft, zijn jongeren het eens met werkgevers dat uitkeringen beperkt moeten worden tot twee jaar. Voor het onderzoek werden 800 jongeren tussen 17 en 28 jaar en 127 werkgevers bevraagd.

7 op de 10 ondervraagde jongeren verwachten dat ze langer zullen moeten werken dan de huidige pensioenleeftijd

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Uit de VBO-enquête blijkt dat 48% van de jongeren niet gelooft dat wettelijke pensioenen nog steeds door de staat gefinancierd zullen worden als zij met pensioen gaan. Bovendien verwachten 7 op de 10 jongeren dat ze langer zullen moeten werken dan de huidige pensioenleeftijd (67 jaar). Die bezorgdheid voor de toekomst zien we ook in het spaargedrag van jongeren. 46% van de ondervraagden zei namelijk dat ze op dit moment sparen voor hun pensioen of overwegen om dat te doen.

Mensen leven tegenwoordig steeds langer en dat laat zich voelen in de carrièrepaden. Terwijl in 2022 1 op de 4 jongeren het logisch vond om langer te moeten werken met het oog op de almaar stijgende levensverwachting, is dat nu 32%.

Tot slot zijn jongeren en werkgevers het niet helemaal eens over wie de pensioenen moet garanderen. 58% van de jongeren vindt dat een taak voor de overheid en niet voor de werknemer. Werkgevers zijn er nog vaker van overtuigd dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid (79%).

Grootste deel van jongeren en werkgevers vindt dat werkloosheidsuitkering beperkt moet worden in de tijd

Als het gaat om werkloosheid en het beheer ervan door de overheid, zitten jongeren en werkgevers volgens de resultaten van de ‘Bridging the Future’-enquête min of meer op dezelfde golflengte. 3 op de 5 jongeren vinden dat werklozen maximaal twee jaar een uitkering mogen krijgen. 4 op de 5 werkgevers delen deze mening.

“Deze cijfers laten zien dat jongeren zich zorgen maken over de toekomst en hun toekomstige pensioen. Het is vooral interessant om te zien dat ze zich bewust zijn van de problematiek en dat ze zich voorbereiden, bijvoorbeeld door te sparen voor hun pensioen en door zich te interesseren voor de specifieke werking van de arbeidsmarkt”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO. “Het VBO is altijd voorstander geweest van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd om de jongere generaties een systeem te kunnen garanderen dat niet alleen financieel haalbaar maar ook rechtvaardig is.”

Jan Heyvaert, Chief Human Resources & Sustainability Officer bij AG: “De ‘Bridging The Future’-enquête biedt ons telkens heel wat inzichten over hoe jongeren naar een aantal belangrijke thema’s zoals pensioen kijken. Dat laat ons als AG, waar we jaarlijks 300 tot 400 nieuwe medewerkers rekruteren, mee toe om ook jongeren een carrière aan te bieden waarin ze zich goed voelen, ervaring kunnen opdoen en kunnen groeien.”

Klik hier voor de volledige enquête (pdf)

Bron: VBO