Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het derde trimester van 2020 met iets minder dan 9% ten opzichte van het derde trimester van 2019. Ook in bedrag was er een stijging met ongeveer 22%.

In het derde trimester van 2020 werden er bijna 58.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 8,3 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).

Maar dit blijft nog altijd een daling van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met ongeveer 17% ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar. In bedrag werd er bijna 12% minder krediet verstrekt dan toen.

Het stijgende aantal kredietaanvragen vertaalt zich dit trimester voorlopig nog niet in een stijging van het aantal verstrekte kredieten. Aangezien tussen de ondertekening van het krediet en het verlijden van de kredietakte, bijvoorbeeld in geval van aankoop van een woning, drie tot vier maanden kunnen verlopen, zal dit wellicht pas volgend trimester zichtbaar worden. In september werd alleszins voor het eerst dit jaar weer meer hypothecair krediet verleend dan in dezelfde maand van vorig jaar.

Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) onlangs heeft gepubliceerd.

De hypothecaire kredietverlening herstelt zich stilaan

Ingevolge de coronacrisis en de ermee gepaard gaande regeringsmaatregelen zoals het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, sluiting van niet-essentiële sectoren, enz. viel in het tweede trimester de hypothecaire kredietverlening fel terug. In het derde trimester herstelde de immobiliënmarkt en de vraag naar hypothecair krediet zich, maar deze toegenomen vraag komt voorlopig niet tot uiting in de cijfers van de verstrekte kredieten.

Niettemin lijkt de situatie langzaam te verbeteren. In de maand september werd voor het eerst dit jaar weer meer hypothecair krediet verstrekt dan in dezelfde maand van vorig jaar.

Ook in het voorbije trimester konden kredietnemers genieten van de zeer lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten. Volgens cijfers gepubliceerd door de Nationale Bank van België bedroegen die in augustus tussen 1,42 % (voor kredieten met een veranderlijke rentevoet en een initiële periode van rentevastheid van meer dan 10 jaar) en 1,94% (voor kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan 1 jaar en minder dan 5 jaar).

Lees dit artikel verder op: Febelfin.be