In het kader van een nieuwe Europese enquête heeft Page Personnel 5.000 kandidaten bevraagd over hun droombaan en de voorwaarden die daarbij zouden horen. De dynamiek van de arbeidsmarkt zet zich voort met de komst van generatie Z en de verwachtingen van jonge werknemers ten aanzien van managers lijken duidelijk en welomlijnd. Wat moet er veranderen?

Welke ingrediënten zijn nodig voor een goede werkgever-werknemer relatie?

Voor bijna één op twee kandidaten (47,8%) is de meeste gezochte en gewaardeerde kwaliteit in een manager ondersteuning, zodat de werknemer zijn maximale potentieel kan bereiken en het beste uit zijn vaardigheden kan halen. Volgens de respondenten moet een manager niet enkel een respectvolle houding aannemen ten opzichte van het team (46,8%), maar moet hij of zij ook het leiderschap belichamen (45,8%) via de waarden van de werkgever. Tenslotte is, volgens de enquête, het belang van sociale vaardigheden niet te onderschatten: voor 43,9% van de respondenten moet een manager goed kunnen communiceren.

Wim Beke, manager bij Page Personnel: “De nieuwe kandidaten die de arbeidsmarkt betreden veranderen de verwachten ten opzichte van managers, en dus ook van het management. We merken dat deze nieuwe generatie voortdurend wil leren. En dat ook snel. Wanneer ze bij een bedrijf beginnen, gaan jongeren ervan uit dat het bedrijf een ontwikkelingsplan en opleidingen heeft, niet enkel in het begin van hun carrière, maar eigenlijk gedurende hun volledige loopbaan. Ze willen zich ook identificeren met de waarden van het bedrijf. Vandaar het belang van een manager die deze waarden uitdraagt en vertegenwoordigt.”

Als manager zijn drie attitudes te vermijden, want sollicitanten aanvaarden ze moeilijk. 42,9% van de bevraagden ziet zichzelf niet werken met een manager die geen verandering duldt en een conservatieve houding aanneemt. Deze houding kan ervoor zorgen dat de manager moeilijk de meningen en standpunten van het team accepteert. Wim Beke: “Generatie Z herdefinieert de regels: openheid van geest en voor de wereld om ons heen, en aandacht voor iedereen zijn een must. Deze generatie beheerst de wereld om ons heen en haar technologieën. Door de constante toegang tot informatie, is deze generatie veel meer blootgesteld aan verschillende standpunten. Daarom willen jongeren deze verscheidenheid aan meningen en flexibiliteit van geest ook zien bij hun managers.” Bovendien is een manager die geen specifieke doelstellingen vastlegt en geen organisatorische vaardigheden bezit (37,7%) de tweede meest voorkomende fout die uit de enquête naar voren komt. Tenslotte is het voor 37,1% onaanvaardbaar dat de manager in het “openbaar” kritiek heeft op een lid van het team.

Erkenning op het werk, een sleutelaspect van welzijn op het werk

Wanneer gevraagd naar erkenning op het werk, zegt 58,2% van de kandidaten dat dit zich toont in een uitbreiding van verantwoordelijkheden, wat zich vertaalt in bijvoorbeeld promoties. Daarop volgen financiële beloningen, bonussen, incentives en salarisverhogingen (58,2%) die ervoor zorgen dat werknemers zich dagelijks gewaardeerd voelen. Tenslotte is het voor één op twee werknemers van het grootste belang dat er rekening wordt gehouden met de meningen en suggesties over de werkomgeving – dat er niet enkel naar geluisterd wordt, maar dat ze ook uitgevoerd worden. Wim Beke: “Deze generatie is eraan gewend dat zij zich vrij kan uitdrukken en haar mening kan delen. Dus ze willen deze mogelijkheid ook op de werkplek blijven houden.”

Bron: Page perosnal