De schuldindustrie blijft onder vuur liggen. Vorige week verscheen er nog een artikel in Het Nieuwsblad over een boete van 18 euro die 300 euro is geworden. Dit is niet meer acceptabel in een periode die voor veel mensen, zowel particulieren als bedrijven, moeilijk is omwille van de diverse prijsverhogingen

Purpose, een initiatief van Dick-Jan Abbringh, is een Nederlands maatschappelijk adviesbureau gericht op innovatie. 12 jaar geleden werd het gestart en er werken ondertussen 17 mensen. Purpose werkt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen en wil ‘het ongrijpbare inzichtelijk maken door meting en monitoring’. Concreet betekent dit ook werken aan een verandering in denken en doen rond de schuldproblematiek. Purpose werkt voor en met de private en publieke sector. Hun partners en opdrachtgevers zijn: gemeenten, ministeries (van Justitie en van Sociale Zaken), banken, verzekeraars en energie- of waterbedrijven.

Laat het duidelijk zijn: leveranciers verdienen betaling. Wanneer men iets koopt dan moet dat betaald worden. De leverancier heeft de verplichting goede diensten/producten te leveren conform afspraak, de klant heeft de verplichting conform afspraak te betalen. Dit is en blijft het uitgangspunt.

Er is wel een veranderende denkwijze nodig: de kostenstapeling moet aangepakt worden en de klant verdient een rechtvaardige behandeling. Zo zou een pauzeknop (een tijdelijke stopzetting van betalingen) voor mensen die het echt niet kunnen betalen, mogelijk moeten zijn. Ook ondersteuning van consumenten in financiële moeilijkheden is een belangrijk aandachtspunt. De leverancier heeft daarbij de verantwoordelijkheid om sociaal en oplossingsgericht te incasseren. En daarin hebben Dick-Jan en Luc elkaar gevonden. Ze zijn beiden zeer begaan met het sociaal verantwoord incasseren.

Luc Verstraete heeft een omvangrijke expertise in creditmanagement. Hij was werkzaam bij Belgian Shell en Telenet. Een aantal jaren geleden heeft hij de Fred-scale bedacht. Hiermee wil hij op een rationele manier het debat rond de schuldindustrie voeren. Door alle stappen en kosten in het proces van inningen inzichtelijk te maken, wil hij voor de diverse stakeholders meer focus ontwikkelen op de impact bij de debiteur.

Wat is het uitgangspunt van jullie samenwerking?

Dick-Jan: ‘Het systeem van de schuldindustrie is volledig dolgedraaid. Het is te weinig gericht op de mens achter de vordering. Er wordt te weinig geredeneerd vanuit de consument. En dat willen we veranderen. Niet willen betalen is een vorm van fraude, maar een vergeten betaling wordt soms afgestraft met disproportioneel hoge boetes. En het aandeel van mensen die niet kunnen betalen neemt toe. Heeft men te veel gekocht of is men ziek geworden? Is werkverlies of echtscheiding de oorzaak van de betalingsachterstand? Of zijn de stijgende kosten de katalysator? We willen graag dat er verstandiger gekeken wordt naar schulden. We willen oplossingen aanreiken die perspectief bieden en niet de situatie verergeren.’

Luc: ‘Purpose heeft in samenwerking met bol.com de Meetlat ontwikkeld, waarmee we ook bedrijven in België willen helpen om maatschappelijk verantwoord te gaan incasseren. We zoeken daarbij naar technische innovaties. Het meetlatplatform van Purpose, dat als eerste voor de energiebedrijven is ontwikkeld, is daar een mooi voorbeeld van. Het is een tool waarmee bedrijven hun eigen incassoproces en hun ambitie ‘langs de Meetlat’ van sociaal verantwoord incasseren kunnen leggen. Dat is het fundament onder een veranderproces voor verbetering. Zo willen we organisatorische én maatschappelijke impact realiseren. We hebben de lat hoog gelegd omdat we geloven dat het nodig is om de mens terug centraal te zetten in de schuldproblematiek en niet de systemen of procedures.’

Dick-Jan: ‘Even een voorbeeld: ik ging samen met een gerechtsdeurwaarder op stap om inzicht te krijgen in zijn denk- en werkwereld. Iedereen waar we langsgingen die dag, kreeg een Nederlandstalige akte overhandigd aangezien dit verplicht is door de wetgeving. Voor mensen die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn, is dit echter een gemiste kans. Waarom voorzien we de akte niet van een vertaling, zodat de debiteur op zijn minst weet en begrijpt waar het over gaat? Of waarom werken we niet met pictogrammen? Dit zijn eenvoudig te realiseren verbeteringen en alle partijen zijn daarbij gebaat.’

Wat zijn jullie doelstellingen?

Dick-Jan: ‘Afgelopen jaren horen we steeds vaker dat partijen wel stappen willen zetten in sociaal verantwoord incasseren, maar dat ze vastlopen in de complexiteit. Ze vragen zich af: Wat is daar voor nodig? Hoe pakken we dat aan? Hoe bereik je financieel kwetsbare groepen mensen? Wat kunnen we leren van anderen die al verder zijn? En hoe meten en monitoren we de effecten, om te blijven leren en verbeteren? Met innovaties als de Meetlat krijgen ze een krachtige tool in handen om stappen te zetten, waarbij effectmeting een belangrijk onderdeel is.’

Luc: ‘Purpose maakt de Meetlat en effectmetingen breed toegankelijk. Samen gaan we dit in België ook uitrollen. Onze ervaring is dat organisaties vaak niet de kennis, capaciteit of het geld hebben voor complexe verandertrajecten. Door de scheiding tussen innovatie, onderzoek en uitvoering te verkleinen en sociale innovatie écht verder te helpen, bouwen we in 2023 verder aan onze missie om breuklijnen in de samenleving te verkleinen.‘

Waarom denken jullie de innovatie-award op de Credit Expo dit jaar te kunnen winnen?

Luc: ‘Wat wij voorstellen is echt innovatief. Het is geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ maar de Meetlat en het platform bieden concrete handvaten en tools die bedrijven ondersteunen om sociaal verantwoord te incasseren. Zo staan beide begrippen, sociaal verantwoord én incasseren, centraal.

Dick-Jan: ‘Onze adviezen zorgen voor een mensgerichte manier van denken. Dit past perfect bij het thema van de Credit Expo van dit jaar: duurzaamheid. Door de mens in het hele gebeuren van de schuldproblematiek meer op de voorgrond te plaatsen, gaan we zorgen voor passende oplossingen. Het doel is dat de rekeningen worden betaald en dat consumenten uit de financiële problemen komen en blijven. De gedachtegang van de leveranciers zal veranderen, aangezien de klantbeleving erbij wordt betrokken alsook de incassopartner en hopelijk ook heel snel de wetgever.’

Purpose en CreditPeople willen door hun aanpak bedrijven stimuleren om verstandiger te kijken naar schulden. Het is de bedoeling om sociaal verantwoord incasseren om te zetten van een mooie theoretische term naar een breedgedragen praktijk. Win–win voor alle partijen.

Bron: Credit Expo België

Wil je meer weten over de aanpak van sociaal verantwoord incasseren? Bezoek dan Credit Expo op donderdag 20 april aanstaande in Affligem. Je vindt Purpose & CreditPeople daar op standnummer 11. Gratis aanmelden kan via de banner hieronder.