We namen kennis van het voorstel van Vooruit om een “overwinstbelasting” in te voeren op de banken, en zo de winsten die de banken maken extra te belasten. Febelfin betreurt dit ten zeerste, gelet op de bijzonder hoge bijdragen die banken vandaag reeds betalen. Een sterke banksector is primordiaal voor de ondersteuning van de economie en de maatschappij. Een bijkomende belasting zou de maatschappelijke rol en de slagkracht die de banken hebben om de Belgische economie te ondersteunen, ook in tijden van crisis, beperken.?De financiële sector begrijpt de vraag van de klant naar rendement op zijn/haar vermogen, maar een extra overwinstbelasting opleggen, zal hiertoe niet bijdragen.

Belangrijke financiële bijdrage van de banken aan de begroting

Belgische banken dragen vandaag reeds veel bij tot de overheidsfinanciën en tot de werking van het financiële systeem. Voor 2022 kan het totale bedrag op 3,6 miljard euro geschat worden. Naast de ’klassieke’ taksen en heffingen (vennootschapsbelasting, sociale bijdragen…) betaalt de Belgische financiële sector jaarlijks immers nog een aantal specifieke heffingen waar andere sectoren niet aan onderhevig zijn, waaronder de Jaarlijkse Taks op de Kredietinstellingen (JTK, 13 basispunten), de DGS-bijdrage (10,5 basispunten) en de bijdrage aan het resolutiefonds (SRF, 10 basispunten). Goed voor in totaal ongeveer 1,6 miljard euro in 2022. Deze bijdragen, met uitzondering van de SRF-bijdrage, vloeien allemaal rechtstreeks naar de begroting. Ook de door de banken betaalde DGS-bijdragen, die zouden moeten dienen ter bescherming van het spaargeld, en waarvoor andere Europese landen een apart fonds hebben opgericht, dienen in België om de begroting te spijzen.

Een bijkomende belasting op de netto rente-inkomsten en de netto-opbrengsten uit commissies van banken, als begrotingsinspanning, zou een vierde heffing zijn op spaardeposito’s en het gewone retailbankieren, een activiteit die belangrijk is voor elke klant. Hoeveel keer kan je eenzelfde spaardeposito belasten?

Europese competitiviteit onder druk

Een vergelijking met onze buurlanden laat zien dat Belgische banken aanzienlijke hogere bijdrages en lasten betalen. Een voorstel over een bijkomende belasting op winsten maakt Febelfin dan ook enorm bezorgd over de competitiviteit van de Belgische financiële sector in een Europese en internationale context.

En ook de winsten van Belgische banken zijn niet bepaald hoger dan de winstgevendheid van banken in andere Europese landen. De Belgische banken scoren gewoon gemiddeld en zitten eigenlijk in de tweede helft van het Europese peloton. De Europese banken worden bovendien door de ECB aangespoord om nog rendabeler te worden om de grote uitdagingen van de toekomst te kunnen aangaan. De ECB reageerde dan ook bijzonder negatief op eerdere gelijkaardige initiatieven in Italië en Spanje. Een terechte bezorgdheid, gelet op de enorme schokgolven die deze initiatieven teweeggebracht hebben op de financiële markten met een grote impact voor de kleine belegger. Bovendien wordt elke Europese bankensector gekenmerkt door andere karakteristieken. In Spanje verloopt de kredietverlening bijvoorbeeld voornamelijk via variabele kredieten, waardoor de rente-inkomsten niet voor lange tijd zijn vastgelegd.

Ondersteuning economie wordt aangetast?

De Belgische banken hebben steeds klaar gestaan om de economie ten volle te ondersteunen, ook in tijden van crisis. Tijdens de covidcrisis zijn de banken kredieten blijven verstrekken en hebben ze bedrijven en gezinnen die in financiële problemen kwamen bijgestaan. Tijdens die periode hebben de banken uit eigen kracht voor 13 miljard euro betalingsuitstellen verleend aan particulieren en voor 24 miljard euro aan ondernemingen.?Met de energiecrisis herhaalden de Belgische banken hun maatschappelijke engagement.

Om die rol te kunnen blijven spelen, in tijden van economische crisis en onzekerheid, is een sterke en gezonde banksector noodzakelijk. Door bijkomende belastingen vermindert de slagkracht van de banken om onze economie te kunnen ondersteunen. De mogelijke impact op het verlenen van krediet aan bedrijven en gezinnen mag daarbij niet onderschat worden en kan de Belgische economie ernstige schade toebrengen.

Banken dienen bovendien voldoende capaciteit te hebben om schokken op te vangen en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zoals de belangrijke rol die financiële instellingen spelen in de financiering van de transitie naar een meer duurzame maatschappij. Enorme investeringen zullen noodzakelijk zijn om burgers en bedrijven te helpen die duurzame omslag te maken.

België heeft nood aan gezonde, stabiele en winstgevende banken willen we erover waken dat de Belgische banksector gekenmerkt blijft door lokaal verankerde banken, ten dienste van de klant en de maatschappij, en ter ondersteuning van de hele Belgische economie.

Bron: Febelfin