Gedurende de maand maart 2015 gingen in België in totaal 1.134 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in maart bedraagt 2.672; 1.607 voltijdse werknemers, 640 deeltijdse werknemers en 425 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5631, een daling van 8,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 16,4%, in de bouwnijverheid was er een daling met 7,4%; in de handel was er een daling met 5,1% en in de horeca waren er 8,1% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 11,2%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 10,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 13,3% en Brussel kent een stijging van 2,6%.

Faillissementstatistieken in België: Maart 2015 – – Home

Bron: statbel.fgov.be