Het aantal faillissementen in ons land is in de afgelopen maand januari met 6,2 procent gestegen in vergelijking met januari 2017. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

“De waarnemingen bevestigen en versterken de trends die we sedert midden 2017 waarnemen”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon. “Toch noteerden we hiermee enkel zwaardere januarimaanden in 2013 en 2014.”

Zwaarste januarimaand voor Brussel ooit

Binnen het Vlaamse gewest daalt ook in afgelopen januarimaand het aantal bankroet verklaarde ondernemingen naar 434. Dat betekent in vergelijking met januari 2017 een daling met -15,4 procent. In het Brusselse Gewest noteert Graydon de zwaarste januarimaand ooit. Met 243 uitspraken steeg het aantal faillissementen in Brussel met 60,9 procent in vergelijking met januari 2017. Van den Broele: “Deze stijging situeert zich niet alleen binnen de horeca of de kleinhandel, maar evengoed binnen andere sectoren zoals de bouwnijverheid, de transportsector en de groothandel. In elk van deze sectoren binnen het Brusselse gewest vielen nooit eerder zoveel faillissementen in een januarimaand.”

Binnen het Waalse gewest stijgt het aantal faillissementen van 216 in januari 2017 naar 243 in januari 2018: een stijging met + 21,8 procent. In Wallonië stijgt het aantal failliete horecazaken licht, maar vooral de bouwnijverheid en de kleinhandel worden door faillissementen geraakt.

Faillissementen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen nemen af

Op provincieniveau ziet Graydon een sterke stijging in de provincie Limburg (+24,1%) en een beperkte stijging van het aantal faillissementen in West-Vlaanderen (+7,8%). Binnen deze provincie is de stijging vooral te zien in de sector van de dienstverlening aan bedrijven, in Limburg lijkt vooral de bouwsector getroffen.

De faillissementspieken die Graydon verleden jaar binnen de provincie Oost-Vlaanderen noteerde zijn nu sedert drie maanden duidelijk getemperd. In vergelijking met januari 2017 is er een daling met -32,3 procent. Ook binnen de provincie Antwerpen (-30,8%) is er een duidelijk verdergezette daling.

Binnen elke Waalse provincie op Henegouwen na (-5,6%) stijgt het aantal faillissementen ten opzichte van januari 2017. Verhoudingsgewijs valt de sterkste stijging op binnen de provincies Waals-Brabant (+78,6%) en Luxemburg waar we in vergelijking met januari 2017 nu een stijging noteren met 77,8 procent. “Daarmee constateert Graydon dat de provincie Waals-Brabant de zwaarste januarimaand ooit achter de rug heeft”, leest Van den Broele af uit het rapport.

Hausse aan faillissementen in de bouw

In vergelijking met januari vorig jaar is er binnen de horecasector gedurende januari 2018 geen nieuwe piek te zien. Voor deze sector valt ook op dat het aantal faillissementen afneemt binnen het Vlaamse gewest (-18,8%), maar stijgt binnen het Brusselse (+59,3%) en Waalse (+7%) gewest.

Binnen de bouwnijverheid ziet Graydon met 190 uitspraken een hausse. In vergelijking met januari 2017 betekent dit een toename met +26,7 procent. “Van deze faillissementen zijn er 55 uitgesproken binnen het Brusselse Gewest”, calculeert Van den Broele van Graydon, “oftwel 37 faillissementen meer dan in januari 2017.” De cijfers laten zien dat het dan veelal om vrij jonge én vrij kleine ondernemingen gaat. Zo valt bijna de helft van deze failliete bedrijven onder het type ‘overige gespecialiseerde afwerking van gebouwen’: eerder klusjesmannen dus.

Download hier de Graydon Barometer Faillissementen Januari 2018