Het aantal failliete ondernemingen blijft dalen in ons land. In januari gingen 775 bedrijven over de kop, terwijl dat er vorig jaar nog 913 waren (-15,11%).

Dat blijkt uit de maandelijkse Graydon barometer. Opvallend is dat de daling zich volledig binnen het Brusselse en het Waalse gewest situeert. In Vlaanderen is er een lichte stijging.

In 2015 nam het aantal faillissementen in ons land af met – 6,05%. Deze dalende tendens zet zich in het nieuwe jaar voort. Tijdens de eerste maand van 2016 gingen 775 ondernemingen failliet. Dat zijn er ruim 15% minder dan een jaar eerder. Als we vergelijken met ‘piekjaar’ 2013, toen 1.124 zaken over de kop gingen in januari, wordt zelfs een daling met 31% genoteerd.

De daling van afgelopen maand situeert zich volledig binnen het Brusselse en het Waalse gewest. In Wallonië daalt het aantal faillissementen naar 211 uitspraken (-32,4%), in Brussel bedraagt de daling zelfs -35,90% (van 156 faillissementen in januari 2015 naar 100 faillissementen in januari 2016).

Vlaams gewest kent stijging faillissementen

Binnen het Vlaamse gewest noteren we voor afgelopen maand januari een lichte stijging naar 457 failliete ondernemingen (+ 5,30% in vergelijking met vorig jaar). We noteren een forse toename binnen de provincie Vlaams-Brabant (+ 43,79%), en beperktere stijgingen binnen de provincies West-Vlaanderen (+ 9,72%), Limburg (+ 8,77%) en Oost-Vlaanderen (+ 4,44%).

Tot slot kwamen er in januari 2016 1.449 banen op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat zijn er 346 minder (- 19,3%) dan in januari 2015.

Bron: Graydon