De Belgische overheid werkt al enkele jaren aan de potentiële ontwikkeling van e-invoicing.

Wanneer ook in B2B elektronisch factureren courante praktijk wordt, zal dat leiden tot schaalvergroting en meer efficiëntie (momenteel wordt in België nog maar 10% van de facturen echt elektronisch verstuurd).

Vanaf 1 januari 2017 is elektronisch factureren aan alle Vlaamse overheidsdiensten verplicht. In het kader van de Europese wetgeving is ook de federale overheid van plan een elektronische factuur te eisen van haar leveranciers, zonder hiervoor al een datum te hebben vastgepind.

De federale en Vlaamse overheid hebben beslist een vereenvoudigd model voor het onboarden en uitwisselen van facturen te gebruiken: PEPPOL. Het PEPPOL-model maakt een standaarduitwisseling van gegevens mogelijk voor alle facturen tussen verschillende partijen. Het is geen standaard, maar een interoperabiliteitskader voor uitwisselingen tussen partijen die verschillende dienstverleners, IT-systemen en boekhoudsoftware gebruiken, in het kader van e-invoicing en e-procurement.

Maar hoever staan de Belgische ondernemingen vandaag met e-invoicing? Hoeveel en welke bedrijven factureren al elektronisch aan hun klanten? Welke systemen gebruiken ze daarvoor? Vinden ze e-facturatie kostenbesparend?

VBO – Het Agentschap voor administratieve vereenvoudiging is benieuwd naar uw mening. Daarom organiseert het een grootschalige enquête over e-invoicing bij ondernemingen, economische beroepen en burgers (u kunt de enquête hier invullen). Het VBO steunt dit initiatief en is nieuwsgierig naar de resultaten. Die zullen de werkelijkheid in alle sectoren pas weerspiegelen als ook u deelneemt aan het onderzoek. Daarom vragen wij u even de tijd te nemen om deze enquête te beantwoorden, zodat iedereen beter inziet wat het belang van e-invoicing is en wat we moeten doen om België er warm voor te maken!

Bron: VBO