Aswebo, deel van de Willemengroep, is klaar voor het verzenden van e-facturen naar de Vlaamse overheid. Dit bedrijf maakt als eerste in de bouwsector gebruik van Mercurius, het portaal waarmee op termijn e-facturen geleverd kunnen worden aan alle overheden. De Vlaamse overheid vraagt de bouwsector om het voortouw te nemen in de digitalisering van het facturatieproces.

Dit bedrijf maakt als eerste in de bouwsector gebruik van Mercurius, het portaal waarmee op termijn e-facturen geleverd kunnen worden aan alle overheden. De Vlaamse overheid vraagt de bouwsector om het voortouw te nemen in de digitalisering van het facturatieproces.

“Wij zijn vooral tevreden over de manier van samenwerken”

Met deze woorden looft Aswebo het partnerschap tussen de partijen op de verschillende bestuursniveaus. Uiteindelijk resulteerde de samenwerking in een geslaagd project.

Efficiëntiewinst, tijdige betaling en beter financieel beheer

Aswebo beantwoordt als eerste bouwbedrijf de oproep van de Vlaamse overheid om elektronische facturen aan te leveren. Met e-facturatie wordt een ambitieuze digitalisering nagestreefd van de facturatieprocessen bij zowel de verzender als de ontvanger. E-facturatie levert dan ook een substantiële meerwaarde voor de bedrijven: naast de administratieve vereenvoudiging en het efficiënte facturatieproces, zijn ook de tijdige betalingen en het betere financiële beheer gerealiseerde voordelen.

E-facturatie als standaard

Voor bedrijven als Aswebo zou Mercurius zo snel mogelijk het platform moeten worden waarmee zij alle overheden kunnen bereiken.

De Vlaamse overheid vraagt al haar leveranciers om over te stappen op e-facturatie zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de voordelen die deze digitalisering teweeg brengt.

Bron: www.vlaanderen.be