Meer dan één op de drie Belgische bedrijven (34%) is van plan personeel aan te werven in 2021 om hun team te versterken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Partena Professional. Meer dan 300 KMO’s en grote bedrijven werden in april bevraagd over hun aanwervingsbeleid en de gevolgen van de pandemie. De bedrijven lijken zich te willen focussen op de aanwerving van talent en competenties die nog ontbreken op de werkvloer. Daarnaast worden de motivatie en het welzijn van de werknemers beschouwd als de grootste uitdagingen voor de bedrijven in de komende maanden.

Voorzichtig optimisme

Terwijl een derde van de bedrijven dit jaar wil aanwerven, denkt 20% dat ze noodgedwongen personeel moeten ontslaan als deze situatie nog lang aanhoudt. De pandemie heeft voor deze bedrijven wel degelijk invloed gehad op de vraag naar hun goederen en/of diensten. Bijna de helft (46%) van de ondervraagde bedrijven verklaart dat het coronavirus heeft geleid tot een daling of het uitblijven van een vraag naar hun goederen en/of diensten (31% een gelijke vraag, 12% een stijging). Nochtans denkt een grote meerderheid (78%) dat deze daling van de vraag geen grote problemen voor hun activiteit zal veroorzaken.

Niet alle bedrijven zijn op dezelfde manier getroffen. Terwijl de grootste bedrijven vooral opnieuw personeel willen aanwerven, verwachten de kleine en middelgrote ondernemingen dat zij personeel zullen moeten ontslaan. Yves Stox, Senior Legal Counsel bij Partena Professional licht toe: “Deze cijfers tonen aan dat er geen reden tot paniek is voor een groot deel van onze ondernemingen, die zelfs van plan zijn om dit jaar personeel aan te werven. Helaas is 20% van onze bedrijven van plan personeel te ontslaan, maar 4% van hen zal ook personeel aanwerven voor profielen en vaardigheden die zij nog niet hebben.”.

Tekort aan talent en specifieke vaardigheden

Bijna een op de vier bedrijven (23%) heeft gemerkt dat er tijdens de pandemie bepaalde profielen en vaardigheden nog ontbraken op hun werkvloer. Afhankelijk van hun grootte pakken bedrijven deze uitdaging op verschillende manieren aan.

“Om dit tekort op te vangen, zullen kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers op korte termijn eerder een beroep doen op freelancers en de aanwerving voor vaste contracten uitstellen tot later. Grotere ondernemingen zijn reeds begonnen met aanwervingen en zullen dat op lange termijn blijven doen. Zij geven de voorkeur aan stabiele contracten vanaf het begin. ” verklaart Yves Stox.

Motivatie en welzijn van werknemers als belangrijkste uitdagingen in 2021

Partena Professional peilde bij de werkgevers ook naar de grootste uitdagingen waarmee ze na het einde van de coronacrisis geconfronteerd denken te worden. Uit de studie blijkt dat de motivatie van de werknemers de grootste zorg blijft voor de werkgevers (35%), gevolgd door het welzijn van de werknemers (32%). De top vijf wordt vervolledigd door de noodzaak om voldoende talent te vinden voor openstaande functies (20%), het vinden van een evenwicht tussen HR-besparingen en de motivatie van werknemers (20%), en het omscholen van werknemers om lacunes in hun vaardigheden op te vullen (19%).

Bron:  Partena