•  De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van Belgie? daalde in april gigantisch en bereikte het laagste punt ooit opgetekend.
  • De diensten aan ondernemingen ondergaan het zwaarste verlies, gevolgd door de handel. Ondanks een aanzienlijke daling, blijken de verwerkende industrie en de bouwnijverheid er ietwat beter tegen bestand.
  • In de verwerkende nijverheid nam de bezettingsgraad van het productievermogen bovendien sterk af.

In elk van de bevraagde bedrijfstakken antwoordde het gros van de ondernemers negatief op alle vragen die de indicator bepalen. Bovendien blijft, over alle bedrijfstakken heen, geen enkele activiteit gespaard. Zelfs de handel in levensmiddelen ontsnapt niet aan de algemene daling van deze maand.

In de diensten aan ondernemingen en de bouwnijverheid is de daling van de indicator voornamelijk te wijten aan de recente ontwikkelingen en de beoordeling van de huidige situatie: huidig activiteitsniveau in de diensten, orderpositie en gebruikt materiaal in de bouwnijverheid.

In de handel en de verwerkende nijverheid is de daling van de indicator vooral toe te schrijven aan de negatieve verwachtingen, in het bijzonder de negatieve vraagvooruitzichten in de handel en de negatieve werkgelegenheidsvooruitzichten in de industrie.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, is neerwaarts gericht.

Tot slot wijzen de resultaten van de driemaandelijkse enque?te naar het productievermogen in de verwerkende nijverheid op een scherpe daling van de bezettingsgraad van het productievermogen. De seizoengezuiverde bezettingsgraad bedroeg in april 73,0 %, tegen 78,6 % in januari, dat is het laagste peil sinds eind 2009.

Bron: NBB.be