Steeds meer klantreizen, zowel B2C als B2B, zullen van begin tot eind digitaal verlopen. Hierdoor ontstaat de behoefte om handmatige of verouderde digitale processen, te vervangen door nieuwe digitale techniek.

Belangrijke bedrijfsprocessen hierbij zijn: klant worden, terugkerend bezoek en het aankoopproces. In deze processen zal altijd een vorm van identificatie van de klant, zijn bevoegdheid en het vastleggen van de afspraken een rol spelen.

Vooral wanneer op krediet wordt geleverd of als er een lange termijn verplichting wordt aangegaan is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen met de juiste beslissingsbevoegde personen. Bij een eventueel dispuut kan dan worden teruggegrepen op die afspraken.

Op donderdag 5 november toonde Signicat in een webinar gefaciliteerd door Credit Expo de mogelijkheden om klanten volledig digitaal te identificeren en contracten digitaal overeen te komen. Bekijk hieronder de webinar replay van beide toepassingen.

Webinar Replay | Digitaal Identificeren

Webinar Replay | Digitaal Ondertekenen

Bron: Creditexpo.nl