De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die in verzuim is bij het voldoen van een geldsom. De hoogte van de wettelijke rente wordt in de regel eens per half jaar vastgesteld (1 januari en 1 juli). Er worden twee soorten wettelijke rente onderscheiden:

  • De wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties; de zogenoemde handelstransacties (art. 6:119a en 6:120.2 BW).
  • De ‘gewone’ wettelijke rente, die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn; de niet-handelstransacties. Deze wettelijke rente is van toepassing op transacties waarbij een particuliere consument betrokken is (art. 6:119 en 6:120.1 BW).