Het woord ‘vermogenstitel’ is de juridische term voor een recht dat iemand heeft op een bepaald bedrag aan geld, nu of in de toekomst, en dat is vastgelegd in een document. Abusievelijk wordt het woord ‘vermogenstitel’ nogal eens verward met het begrip ‘financiële titel’.