Onderneming die zich belast met het wegen, sorteren, opslaan, bewaren en uitslaan van goederen van derden in eigen pakhuizen; het zogenoemde veem. Onder de taak van het bewaren wordt eveneens het conserveren van de goederen gerekend. Het is het veembedrijf dat de ceel (veemceel, opslagbewijs) uitschrijft en afgeeft aan de partij die de goederen aanlevert. Het Vlaamse woord voor veembedrijf is ‘natie’.