Een mededeling waarin een in gebreke gestelde wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn moet worden voldaan aan een betalingsverplichting.