De term refirente is de afkorting voor: refinancing rate. Het is de basisherfinancieringsrente, ook wel de reporente genoemd. Dit is de minimum biedrente die geldt bij basisherfinancieringstransacties. Het niveau van de refirente wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB).