De conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de economische activiteiten binnen een regio, land of landenzone. De economische activiteit wordt gemeten aan de hand van de ontwikkeling in de groei van het volume van het bruto binnenlands product (BBP). Economen spreken van recessie bij een dalende volumegroei van het BBP of een groei die beneden het langjarige gemiddelde ligt. De operationele definitie van recessie luidt: de toestand waarin de economie verkeert wanneer het volume van het BBP (na correctie voor seizoeninvloeden) twee opeenvolgende kwartalen krimpt.