Vervoer dat plaats vindt door gebruikmaking van twee of meer vervoersmodaliteiten met één gestandaardiseerde transporteenheid, één transportovereenkomst en één transportdocument.

Een bekend voorbeeld vormt het containervervoer; het voor-, hoofd- en natransport vinden plaats in de container. De vervoersmodaliteiten tijdens het voor-, hoofd- en natransport kunnen vrachtwagens, treinen, binnenvaartschepen, kustvaarders en/of zeeschepen zijn.