Een vorm van kortlopend vreemd vermogen waarbij een leverancier aan een afnemer krediet verleent door producten of diensten op voorschot te leveren.