Als uw klanten niet in staat zijn om uw facturen te betalen kan dit ingrijpende financiële gevolgen voor u hebben. Een kredietverzekering kan meer zekerheid bieden voor het geval uw afnemers niet kunnen betalen (niet als ze dat niet willen). Naast gemoedsrust biedt een kredietverzekering ook praktische ondersteuning bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van de afnemers. Kredietverzekeringsmaatschappijen bieden verzekerden vaak toegang tot hun database met daarin tientallen miljoenen bedrijven.

Wanneer is kredietverzekeren zinvol?
Een kredietverzekering is zinvol in de volgende situaties:

– als er veel debiteurenverliezen geleden worden;
– als de gemiddelde debiteurentermijn boven de 45 dagen ligt;
– als er sprake is van export;
– als er veel wisselende debiteuren zijn;
– als er grote debiteuren zijn die bij insolvabiliteit uw bedrijf mee kunnen trekken;
– bij behoefte aan meer liquiditeit (verzekerde debiteuren zijn goedkoper te financieren).

Voor vrijwel iedere vorm van kredietverzekering geldt dat het extra administratie met zich meebrengt. Dit betekent dat u tijd en energie moet vrijmaken om de kredietverzekering administratief te verwerken en te beheren. Een kredietverzekering staat niet gelijk aan creditmanagement, maar kredietverzekeringen kunnen een middel zijn binnen het creditmanagement. Ondernemingen ontkomen er niet aan om in meer of mindere mate een creditmanagementproces in te richten. Na facturatie moeten openstaande posten worden bewaakt en opgevolgd.

Wat bepaalt de hoogte van de premie bij een kredietverzekering?
De hoogte van de premie wordt bepaald door het totaal aan te verzekeren omzet. Het verzekeren van een transactie of een enkele debiteur is verhoudingsgewijs duurder dan een kredietverzekering voor de gehele omzet. De volgende punten zijn van invloed op de hoogte van de premie:

– omzetvolume;
– de landen waarmee zaken wordt gedaan;
– het percentage van dekking bij schade-uitkering;
– de debiteurenverliezen over de afgelopen jaren;
– het aantal debiteuren;
– de hoogte van het uitstaand saldo op de belangrijkste debiteuren;
– de mate van risicoparticipatie door de ondernemer.

Vormen van kredietverzekering
Er zijn verschillende vormen van kredietverzekeringen:

– verzekering per transactie;
– verzekering per debiteur;
– verzekering voor bepaalde landen;
– omzetverzekering.

Voor middellange-exportkredieten (langer dan een jaar) kunt u terecht bij Atradius Dutch State Business. (SENO- en GOM-faciliteit en Exportkredietverzekering (EKV) voor landen waar geen reguliere dekking mogelijk is.