De rente die moet worden betaald op vermogenstitels met een looptijd langer dan twee jaar. Als indicator wordt het effectief rendement op de meest recente tienjarige staatslening gebruikt. De kapitaalmarktrente kan zowel op nationaal als op Europees niveau worden berekend.