Incoterms (international commerce terms) zijn internationaal geldende afspraken over transport van goederen. In het contract worden standaard afspraken gemaakt die de kosten en risico’s verdelen tussen verkoper en koper.

De eerste incoterms dateren van 1936. Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. In 1990 werden de incoterms aangepast.
De reden hiervoor was het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer.

De Engelse tekst is de originele en officiële versie van de Incoterms 2000, die zijn goedgekeurd door de Verenigde Naties Commissie voor Internationale Handels Wet (UNCITRAL). Vertalingen zijn in 31 talen beschikbaar bij nationale Kamers van Koophandel.