Geldmarkt in ruime zin:

De geldmarkt is een abstracte markt waar vraag en aanbod naar vermogenstitels met een (resterende) looptijd van twee jaar of korter plaats vinden. De geldmarkt heeft als functie om tijdelijke of kortlopende liquiditeitsoverschotten en tekorten onderling af te stemmen. De geldmarkt is net als de kapitaalmarkt een deelmarkt van de vermogensmarkt.

Geldmarkt in enge zin:

De abstracte markt waarop boekvorderingen tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en de banken worden verhandeld.