Intern proces om papieren en elektronische inkoopfacturen te verwerken en door de organisatie te laten routeren, zodat de juiste bedragen op tijd worden betaald. Onderdeel van documentmanagement. Ook wel genoemd: factuurautomatisering / ‘invoice processing model’.