Executoriaal beslag kan worden gelegd nadat door de eisende partij een toewijzend vonnis is verkregen van de rechter. Als de schuldernaar niet binnen een gestelde termijn aan het vonnis voldoet kan de schuldeiser, zonder verdere tussenkomst van een rechter, een gerechtsdeurwaarder inschakelen om over te gaan tot het leggen executoriaal beslag op vermogen en inkomen.