Middels de Europese betalingsbevelprocedure worden de kosten van grensoverschrijdende zaken over niet-betwiste geldvorderingen op burgerlijk en handelsgebied vereenvoudigd, bespoedigd en verminderd. Het Europees betalingsbevel wordt in alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken, erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een uitvoerbaarverklaring vereist is.