Een verzamelnaam voor een categorie van waardepapieren die verhandeld kunnen worden en die in verschillende onderling vervangbare exemplaren zijn uitgegeven. Effecten vormen een bewijs van deelgerechtigdheid in eigen vermogen, winst of lening.