Schuldenaar. Handelsdebiteuren zijn klanten (afnemers) van wie een organisatie nog geld te vorderen heeft. Een handelsdebiteur is derhalve een schuldenaar in een handelstransactie. Aan debiteuren kleeft het debiteurenrisico. Het debiteurenrisico ofwel wanbetalingrisico is het risico dat een debiteur niet, niet tijdig of niet volledig betaald.