Schuldeiser. Handelscrediteuren zijn leveranciers aan wie een organisatie nog geld schuldig is. Een handelscrediteur is derhalve een schuldeiser in een handelstransactie.