Een Credit Policy is een beleidsstuk dat richtlijnen verstrekt over:

– klantenbeheer in relatie tot het beheer van de debiteurenpositie;
– inventariseren en evalueren van risico’s die samenhangen met het verkoopproces;
– het beheersen van de afgeleide (secundaire) risico’s in relatie tot het verkoopproces.

De onderwerpen die in een Credit Policy op strategisch niveau aan bod komen zijn:

– de algemene voorwaarden (AV);
– de contouren van het risk assesment (risico inventarisatie & evaluatie);
– de uitgangspunten voor debiteurenfinanciering en verzekering;
– de opzet en samenstelling van kredietlimieten;
– de opzet en werking van de debiteuren administratie;
– de uitgangspunten voor credit control en incasso.

De totstandkoming en handhaving van een Credit Policy valt onder verantwoordelijkheid van het management team.

Het zijn met name de Sales manager, de Financieel manager en het hoofd juridische zaken die elk vanuit hun discipline een belangrijke bijdrage aan het document leveren.