Creditmanagement is het proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van de financiële verplichtingen van klanten (debiteuren) aan een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van andere organisatieonderdelen zoals verkoop en
klantenservice. Creditmanagement is vrijwel altijd onderdeel van de financiële afdeling.

De term creditmanagement is overgewaaid uit de Verenigde Staten waar het al tientallen jaren als een belangrijk proces wordt gezien. De belangrijkste werkzaamheden van creditmanagement bestaan uit het beoordelen van kredietrisico’s (risk) en het innen van openstaande vorderingen (collections) met als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s en het optimaliseren van het werkkapitaal bij een zo hoog mogelijke omzet.