De afkorting CMR staat letterlijk voor Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route. De CMR is een internationaal verdrag ten behoeve van het goederenvervoer en is van toepassing op al het goederenvervoer over de weg van of naar een bij het verdrag aangesloten land. De CMR rente is de rente die de verlader kan vorderen van een vervoerder over het schadebedrag dat ontstaan is als gevolg van nalatig handelen van de vervoerder.