De periode gemeten in dagen vanaf het moment dat een inkoopfactuur is betaald tot aan het moment dat het bedrag van de hierop betrekking hebbende verkoopfactuur is geind.
Het is anders gezegd de periode waarin een bedrijf haar voorraden uit eigen middelen moet zien te financieren. In een berekening: Cash Conversion Cycle = Debiteuren termijn (DSO) + Voorraad termijn (DIO) – Crediteurentermijn (DPO).