De Belgische economische activiteit is heel veerkrachtig gebleven in het eerste kwartaal van 2023. Volgens de huidige INR-statistieken nam het bbp op kwartaalbasis toe met 0,5 %, net boven onze verwachting in de Business Cycle Monitor van maart 2023. De groei zou volgens onze huidige inschatting sterk blijven: een groei met 0,4 % lijkt momenteel het meest plausibel voor het tweede kwartaal.

Het Belgische reële bbp nam in het eerste kwartaal van 2023 met 0,5 % toe. Dat is een duidelijke verbetering in vergelijking met de bijna-stagnatie in het vierde kwartaal van 2022 en zelfs licht boven de 0,4 %-schatting in de Business Cycle Monitor van maart 2023 en de INR-flashraming van april.

De groei van het bbp werd in het eerste kwartaal nog steeds geschraagd door de sterke uitbreiding van de gezinsconsumptie en de activiteit in de dienstensector. De gezinsconsumptie zou in het tweede kwartaal van 2023 naar verwachting in een zowat ongewijzigd tempo blijven groeien, aangezien de koopkracht dit jaar sterk opveert.

De bedrijfsinvesteringen namen in het eerste kwartaal onverwachts toe. Voor het tweede kwartaal verwachten we dat de groei van de bedrijfsinvesteringen duidelijk zal afnemen, maar positief zal blijven. Deze vertraging is deels het gevolg van het verdwijnen van uitzonderlijke aankopen in het buitenland die de investeringen in het voorgaande kwartaal hadden opgedreven. De woninginvesteringen zullen naar verwachting opnieuw terugvallen in het tweede kwartaal.

De groei van de overheidsconsumptie zou in het tweede kwartaal van 2023 opnieuw positief worden, terwijl de uitvoering van investeringsplannen en de gebruikelijke electorale cyclus de groei van de overheidsinvesteringen hoog zou moeten houden. De bijdrage van de netto-uitvoer aan de bbp-groei zal hoogstwaarschijnlijk licht negatief zijn in het tweede kwartaal.

Het ‘BREL’-nowcastingmodel van de NBB voorspelt een groei van 0,45 % op kwartaalbasis in het tweede kwartaal van 2023, terwijl het ‘R2D2’-model duidelijk optimistischer is, met een groeiraming van 0,85 %. De onzekerheid rond die nowcastingmodellen blijft in de huidige omstandigheden echter buitengewoon groot. De enorme schok van de COVID-19-crisis vormt een uitdaging voor de raming van de gebruikelijke tijdreeksmodellen.

Al met al verwachten we momenteel dat de Belgische economische bedrijvigheid in het tweede kwartaal met 0,4 % zal toenemen. Dit is wat meer dan de mediaan van de 1-indicatormodellen en ligt in lijn met het resultaat van het meest pessimistische van de twee nowcastmodellen. De risicobalans lijkt zowat neutraal.

Bron: NBB