Naar aanleiding van de opening van het autosalon bekeek de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) het totaal aantal nieuwe consumentenkredieten die in 2022 werden verstrekt voor de aankoop van een voertuig. Ongeveer 96.000 kredieten werden verstrekt voor de aankoop van een nieuwe wagen. Ongeveer 108.000 kredieten werden aangegaan voor de aankoop van een tweedehands voertuig.

Consumentenkredieten ondersteunen mee de omslag naar milieuvriendelijke voertuigen

In 2022 werden door de BVK-leden, die 95% van de markt vertegenwoordigen, naar schatting 472.000 nieuwe kredietovereenkomsten op afbetaling afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 9 miljard EUR. Dit is een stijging van 5,5% ten opzichte van 2021 in het totaal aantal verstrekte kredietovereenkomsten.

Bijna 100.000 van die kredieten betroffen de aankoop van een nieuwe wagen, voor een totaal bedrag van bijna 2 miljard EUR. Ingevolge de technologische evolutie zijn nieuwe wagens per definitie reeds milieuvriendelijker en vervangen ze vaak een oud(er), weinig milieuvriendelijk exemplaar, maar meer en meer van de gefinancierde nieuwe wagens betreffen elektrische wagens en plug-in hybrides.

“Het toenemende aantal consumentenkredieten verstrekt voor de aankoop van ecologische voertuigen is voor ons geen verrassing.”, aldus Bart Vervenne, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BVK. “De markt voor duurzame mobiliteitsoplossingen groeit en meer en meer kredietverstrekkers bieden interessante kredieten aan specifiek gericht op dit marktsegment. Consumentenkredieten zorgen ervoor dat duurzame investeringen mogelijk worden gemaakt, of dat nu gaat over zonnepanelen, energierenovaties of de aankoop van een groene wagen. Ze spelen dan ook een cruciale rol in de vergroening van onze maatschappij en de omslag naar een duurzame manier van wonen en vervoer.”

Veel consumenten opteerden toch nog voor de aankoop van een tweedehandse wagen. In ongeveer 108.000 gevallen konden consumenten dit realiseren via een consumentenkrediet.

Bron: Febelfin