• Groei wereldhandel valt terug naar 1,5 procent, maar inflatie daalt in 2023 naar 5,3 procent
  • België: lichte groei (+ 2.8 procent) in 2022 slaat in 2023 om in minimale krimp (- 0.2 procent)
  • In 2024 pikt België de draad weer op met meer groei (+2,5 procent) in vooruitzicht

Door een optelsom van uitdagingen staat de wereldeconomie aan de vooravond van een moeilijk jaar, waarin de groei hoe dan ook aanzienlijk zal afnemen. De hoge inflatie is de grootste uitdaging en zorgt ervoor dat de koopkracht onder druk blijft staan en de verwachte internationale economische groei in 2023 op slechts 1,2 procent uitkomt. Dit betekent een milde vorm van stagflatie: een combinatie van een hoge inflatie met zeer lage of geen economische groei. Vooralsnog blijft de hoge inflatie ook de Belgische economie parten spelen. Na een positieve bbp-groei in 2022 (+2,8 procent) ligt in 2023 een minimale krimp (-0,2 procent) in het vooruitzicht. Na 2023 is het beeld wereldwijd iets gunstiger, omdat Atradius verwacht dat de huidige maatregelen van de centrale banken en afnemende verstoringen in productieketens de prijsdruk helpen verlichten. Dat concludeert zij in de halfjaarlijkse Economic Outlook die vandaag is gepubliceerd.

Naar verwachting zal de inflatie ook in 2023 groei in de ontwikkelde economieën belemmeren. Zo hangt de schaduw van stagflatie boven veel Europese landen en de Verenigde Staten. Tegelijkertijd nemen de kosten voor levensonderhoud door de zeer volatiele voedsel- en energieprijzen alleen maar toe, terwijl de gevolgen van de coronacrisis nog na-ijlen. Atradius verwacht dan ook dat de groei van het wereldwijde bbp in 2023 afneemt naar 1,2 procent, in vergelijking met 2,9 procent groei in 2022. Een aantal belangrijke markten – zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone – belanden volgend jaar waarschijnlijk zelfs in een recessie.

Inflatiedruk neemt in 2023 af

Deze economische neergang is waarschijnlijk echter van korte duur, omdat de prijsstijgingen door de dalende vraag naar verwachting zullen afkoelen en de economische groei in de loop van volgend jaar weer kan aantrekken. Atradius verwacht dan ook dat de inflatie tegen die tijd haar hoogtepunt heeft bereikt en van gemiddeld 7,9 procent in 2022 naar 5,3 procent in 2023 zal dalen. De wereldwijde economie trekt in 2024 waarschijnlijk weer aan (+2,9 procent), zeker als de negatieve economische effecten van de oorlog in Oekraïne zouden afnemen. Al is dat een van de meest onzekere factoren. Met 2023 ligt er dus nog een moeilijk jaar in het vooruitzicht, zowel voor de opkomende als ontwikkelde markten. “De verwachting voor volgend jaar is dat de groei van het bbp in de opkomende markten zal vertragen, van 3,6 procent in 2022 naar 2,9 procent in 2023. Veel ontwikkelde markten krijgen volgend jaar te maken met krimp. Deze zal in de eurozone naar verwachting 0,1 procent bedragen, terwijl in de VS een krimp van 0,4 procent wordt verwacht. Voor markten met een hoge particuliere of overheidsschuld zijn de hoge rentetarieven een extra uitdaging”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

De vooruitzichten voor België richting 2024

Ook de Belgische economie heeft te maken met de gevolgen van de hoge inflatie en teruglopende consumentenbestedingen. De mooie groei in 2022 (+2,8 procent) slaat volgend jaar waarschijnlijk om in een verwaarloosbare terugval (-0,2 procent). In 2024 ligt weer een wat hogere groei in het verschiet (+2,5 procent). Het zijn vooralsnog vooral de hoge energieprijzen die de koopkracht onder druk zetten. Ook bij bedrijven neemt de onzekerheid over de gevolgen van de energiecrisis, de wereldwijde groeivertraging en de aanhoudende inflatie toe. Frederik Devooght, Country Manager Belux licht toe: “ In 2023 voorspelt het rapport voor België nog steeds een abnormaal hoge inflatiegraad van 7,9 procent – het hoogste cijfer in het rapport na Turkije met 40,2 procent – wat uiteraard onze concurrentiepositie zwaar onder druk zal zetten. Dat wordt bevestigd aan de hand van een voorspelde krimp van de export met 1,7 procent – als één van de enigen in Europa- alsook door een daling van de industriële productie met 5,5 procent. Daar zijn we zelfs de slechtste in de klas.”

Atradius benadrukt dat haar prognose is omgeven door veel onzekerheden. Zo kan de inflatie verder stijgen onder invloed van nieuwe prijsschokken en/of een loon-prijsspiraal. Dit kan centrale banken aanzetten tot ingrijpende maatregelen om de inflatie te beteugelen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de groei. In het meest ongunstige scenario kan de wereldwijde groei in 2023 halveren tot 0,6 procent.

Bron: Atradius