Voor het eerst telt Graydon tijdens het eerste trimester van een jaar meer faillissementen in het Brusselse gewest dan in het Waalse gewest. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Het aantal faillissementen in België is in het eerste trimester van 2018 met 5,3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zijn in totaal 2.946 bedrijven failliet verklaard. Brussel noteerde de zwaarste maand maart ooit met 334 faillissementen.

“Afgelopen trimester kent het Brusselse gewest de zwaarste periode ooit met 860 uitspraken. Een stijging met 63,8 procent meer in vergelijking met vorig jaar”, berekent Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon. “Sterker zelfs, voor het eerst tellen we met betrekking tot een eerste trimester binnen het Brusselse gewest méér faillissementsuitspraken dan binnen het Waalse gewest.“ Uit de analyse van Graydon valt op dat de stijging van het aantal Brusselse faillissementen over zo goed als alle sectoren is gespreid.

Graydon Barometer Faillissementen eerste trimester 2018.png

De constateringen voor het Brusselse gewest staan in schril contrast tot de twee andere gewesten. In Vlaanderen zet de dalende trend zich door. In het Vlaamse gewest daalde het aantal faillissementen tijdens het eerste trimester met 11 procent (1.345 uitspraken). “Daarmee bereikte Vlaanderen dit jaar het laagste niveau sinds 2008”, weet Van den Broele. Ook in het Waalse gewest daalde het aantal faillissementen met 2,4 procent en kwam daarmee uit op 728 uitspraken tijdens de eerste drie maanden van 2018.

Grootste jobverlies sinds faillissement Sabena

Afgelopen eerste trimester kwamen er 5.197 jobs op de tocht te staan als gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat is een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met +3,7 procent. Ook deze stijging is een Brusselse aangelegenheid waar we 1.572 jobs tellen of een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met 62 procent. Van den Broele van Graydon: “Voor Brussel is dit het hoogste aantal jobs sedert het faillissement van Sabena dat gedurende een eerste trimester op de tocht kwam te staan. In Vlaanderen en Wallonië daarentegen noteren we het laagste cijfer sedert 2008.”

Laagste aantal faillissementen Horeca afgelopen vijf jaar

Gedurende het eerste trimester van 2018 neemt de bouwnijverheid met 536 faillissementsuitspraken (+10,3 %) de hoofdmoot van het aantal faillissementen voor haar rekening. Dit terwijl het aantal faillissementen binnen de horecawereld daalt naar 522 uitspraken (-6%). Sterker zelfs: binnen de horecawereld noteert Graydon met betrekking tot afgelopen eerste trimester het laagste aantal faillissementen van de afgelopen 5 jaar.

De transportwereld kent met 140 faillissementen (+28,4%) gedurende het eerste trimester het zwaarste eerste trimester ooit. Eric van den Broele: “Hetzelfde zien we trouwens binnen de sector van garages en autohandel waar het aantal faillissementen stijgt naar 105 cases (+28%).

Bron: Graydon blog