Het aantal faillissementen in ons land is in de afgelopen maand maart met 18,5 procent gestegen in vergelijking met maart 2016.

Afgelopen maand zijn 1.008 bedrijven failliet verklaard. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Over het gehele eerste trimester van dit jaar noteert Graydon 2.767 faillissementen in België, een stijging van 9,5 procent.

“Hiermee lijkt de gunstige evolutie die we gedurende 2016 kenden gekeerd”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon. “Toch evenaren we hiermee geenszins de recordniveaus die we in de eerste trimesters van 2013 tot 2015 noteerden.”

De vastgestelde stijgingen op trimesterniveau gelden voor alle drie Gewesten. Binnen het Brusselse Hoofdstedelijke gewest noteert Graydon de grootste toename met + 20,9%, binnen het Vlaamse gewest zien we een stijging met +8% en binnen het Waalse gewest een stijging met +6,6%.

Faillissementsrecord in Oost-Vlaanderen

Zowel in absolute aantallen als in percentage, zorgt de Oost-Vlaanderen voor een stijging van de cijfers in het eerste trimester. In deze provincie gingen gedurende het eerste trimester van 2017 398 bedrijven failliet: dat zijn er 112 meer (+39,7%) dan in het eerste trimester 2016. “In Oost Vlaanderen noteren we hiermee een absoluut eerste-trimester record aan faillissementen”, aldus Van den Broele. “Deze provincie is daarmee verantwoordelijk voor bijna de helft van de federale stijging van het aantal faillissementen.”

Ook de provincie Waals-Brabant kent in het eerste trimester een flinke toename (+37,3%) van het aantal faillissementen. Gedurende de eerste drie maanden van 2017 kent de provincie 103 faillissementsuitspraken. Van den Broele: “Dat is in vergelijking met het eerste trimester 2016 een belangrijke toename, echter zonder de zware cijfers uit de periode 2012-2015 te evenaren.”

Minder faillissementen in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Luik

Binnen de provincie Antwerpen noteren we met 540 uitspraken ten opzichte van het eerste trimester 2016 een toename met +7,1%. Ook binnen de provincies Luxemburg (44 uitspraken of +22,2%), Henegouwen (251 uitspraken of +3,3%) en Limburg (194 uitspraken of +1%) is er in de eerste drie maanden van 2017 een stijgende tendens te zien.

Ondanks de algehele stijging zijn er ook provincies die in de eerste maanden van 2017 een daling laten zien van het aantal faillissementen. De grootste daling ten opzichte van het eerste trimester van 2016 is te zien in de provincie Vlaams-Brabant (-13,6%). Daarnaast is er ook een daling van het aantal faillissementen in de provincies West-Vlaanderen (-5,5%) en Luik (-1,3%).

Aantal faillissementen in de horeca blijft gelijk

Op sectorniveau zien we dat gedurende het eerste trimester de horeca nog steeds de sector is met het grootste aantal faillissementen. In de eerste drie maanden van 2017 kende de sector 546 faillissementen, dat zijn er twee meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “Opvallend is dat de stijging van het aantal faillissementen zich concentreert in het Waalse gewest (+19,2%)”, concludeert Van den Broele. “Het aantal faillissementen is in Vlaanderen (-2%) en het Brusselse gewest (-21,1%) juist gedaald.”

Andere sectoren die een stijging laten zien tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zijn de bouwnijverheid (478 uitspraken of +12,2%), de zakelijke dienstverlening (257 uitspraken of +16,3%) en de transportsector (106 uitspraken of +20,5%).

Bron: Graydon blog