De reglementering voor de toekenning van consumentenkredieten is sinds 1 april 2015 gewijzigd om de consument beter te beschermen.

Zo waren er eind februari 2015 meer dan 352 000 Belgen die  voor ten minste één lening betalingsachterstand hadden, vooral omdat ze te veel leningen waren aangegaan. Deze wetswijziging was dus noodzakelijk. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Als een consument een onbetaalde lening heeft van meer dan 1 000 euro, kan de kredietgever geen nieuw contract meer afsluiten.
  • De kredietgever mag slechts met een aanbod komen als de consument daar expliciet om vraagt.
  • Bij een kredietaanvraag moeten de kredietgevers de consument een formulier laten invullen.
  • De Economische Inspectie mag “mystery shoppers” inzetten om eventuele inbreuken op de regelgeving vast te stellen.

Kijk voor meer informatie op de site van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bron: Portaal belgium.be